Kafaiçi basınçın ölçülmesi beyin cerrahisi tedavi usul ve araçlarının oldukça önemli bir parçasıdır. Beyin cerrahisi hastalarındaki en sık ölüm nedeni sadece yükselmiş kafaiçi basıncı değildir, bu kafa travması olan hastalarda oldukça sıktır. Bu ikinci gruptaki hastaların hastaneye bilinci kapalı olarak kabul edilenlerinin % 40’ında kafaiçi basıncı yüksektir ve ölenlerin % 50’sinde yükselmiş kafaiçi basıncı ana nedendir. Pek çok araştırma uzamış intrakranial yüksek tansiyonun kötü prognoz ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksek kafaiçi basıncının etkili tedavisinin mortaliteyi düşürdüğü gösterilmiştir. Açıktır ki, kafaiçi basınç ölçümünün ilkelerinin anlaşılması kafa travmalrından sonra beyin fonksiyonlarında olan bozuklukların değerlendirilebilmesi için önemli bir ön gereksinimdir.
Editörümüz:


Opr. Dr. Suat BOYACI